Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Excel(entní) tipy 3 – Grafy

By on 14. 11. 2016 in Nástroje with Žádný komentář
Pavel Lasák

Pavel Lasák

Externí lektor - JakNaExcel.cz
Lektoruje, konzultuje efektivní využítí Excel pro tvorbu a vizualizaci dat (MUNI, Czechitas, Naučme.se, SEDUO...). Programuje šablony, které ušetří firmám spoustu času. 12 let tvoří web office.lasakovi.com.
Pavel Lasák

Právě jste se začetli do třetího dílu seriálu o Microsoft Excelu. Ve druhém díle jsme si vysvětlili rozdíl mezi absolutním a relativním odkazováním. V tomto díle se podíváme na grafy.

Dobře zpracované tabulky jsou perfektní, ale tou pověstnou třešničkou na dortu je vizuální znázornění dat ve formě grafu. Na první pohled vidíte, zda mají prodeje stoupající (klesající) tendenci. Můžete vidět rychlost nárůstu objednávek, poměr mezi několika veličinami atd.

V tomto dílu se naučíte vytvořit graf z dat, která máte k dispozici.

Úvodem ke grafům

V Excelu máte k dispozici velké množství typů grafů (Sloupcový, Spojnicový, Výsečový, Pruhový, plošný, XY bodový, Burzovní, Povrchový, Paprskový). Od Excelu 2016 jsou k dispozici další nové typy grafů (Stromová mapa, Vícevrstvý prstencový, Histogram, Krabicový graf, Vodopádový, Trychtýřový, Kombinovaný).

excel-1

Jelikož možností je mnoho a prostor omezený, naučíte se v tomto článku vkládat výsečový graf. Vysvětlím vám, jak prakticky použít různé typy sloupcových grafů. Nejprve začnete výsečovým.

Výsečový (koláčový) graf

Tento graf je obecně nejoblíbenější, nejen u sociologických výzkumů, volebních výsledků atd. Výsečový graf je často nazýván koláčovým grafem. Pro tvorbu grafu potřebujete data (v našem případě jsem připravil tabulku odpovědí na fiktivní dotazník), zdrojová data si můžete stáhnout zde. V dotazníku jsou fiktivní odpovědi, kde jste zjišťovali, kdo odpovídal (muži, ženy, nezodpovězeno). Sečtením výsledků) zjistíte, že rozdělení odpovědí je podle této tabulky:excel-2

Zdrojová data, jsou ke stažení zde (ať je nemusíte vytvářet). Jak tedy vytvořit graf. Označíte zdrojovou tabulku (Ctrl+A, pokud aktivní buňku máte v tabulce, nebo tažením myši). Následně přes kartu Vložení vyberete ve skupině Grafy ikonu Výsečový a z rozbaleného menu například Prostorový výsečový a máte hotovo.

excel-3

excel-4

Tip: Název grafů (u Excelu 2016 již je pole pro název grafu vidět) nemusíte psát ručně, stačí klik na název grafu zapsat = (rovná se) a odkázat se na buňku s textem, který chcete mít jako název grafu. V starších verzích je potřeba pole pro název grafu zobrazit. Po výběru grafu máte k dispozici dočasný pás karet, na kterém vyberete kartu Rozložení a na ní kartě kliknete na ikonu Název grafů. Tím si z menu vyberete, jak chcete název umísit, například nad grafem.

Pokud se budete chtít seznámit s výsečovým grafem podrobněji, doporučuji odkazovaný článek. Výsečový graf máte vytvořen (pokud se vám to nepodařilo, můžete si hotové řešení stáhnout zde).

Sloupcový graf

Před tvorbou tohoto grafu proberu trochu teorie. Sloupcový graf použijete, když máte k dispozici jednu a více datových řad (například příjmy a výdaje, náklady na materiál, práci, balení atd.). Výhodou grafu je, že hodnoty v datových řadách mohou být kladné i záporné.

K dispozici je několik typů sloupcových grafů:

 • Skupinový sloupcový (je i v prostorovém provedení),
 • Skládaný sloupcový graf (opět i v prostorovém provedení),
 • 100% skládaný sloupcový graf (opět i v prostorovém provedení),
 • Prostorový sloupcový 3D graf.

Rozdíl mezi těmito kategoriemi sloupcových grafů představím na následujícím praktickém příkladu.
Máte k dispozici data od několika výrobků. Evidujete cenu za materiál, cenu práce, cenu balení a tyto hodnoty potřebujete dát do grafu. Data si můžete stáhnout zde. Tabulka dat vypadá následovně:

excel-5

Teď si vytvoříte jednotlivé typy grafů, na kterých bude vidět rozdíl.

Skupinový sloupcový (je i v prostorovém provedení)

Označte zdrojová data a na kartě Vložení ve skupině Grafy vyberte ikonu Sloupcový a z menu Skupinový sloupcový.

excel-6

Výsledkem bude

excel-7

Na ose X jsou názvy jednotlivých produktů, kdy pro každý název produktu existují tři nezávislé sloupce (cena za materiál, cena za práci a cena za balení). Osu Y tvoří hodnoty (částky), které odpovídají jednotlivých cenám.

Skládaný sloupcový graf

Označte zdrojová data a na kartě Vložení ve skupině Grafy vyberte ikonu Sloupcový a z menu Skládaný sloupcový. Získáte graf:

excel-8

Podobně jako v předchozím případě jsou na ose X názvy jednotlivých produktů. Pro každý název však máme jen jeden sloupec, kdy jednotlivé ceny (materiál, práce a balení) jsou nad sebou a výška sloupce představuje celkovou sumu (součet ceny materiál, práce a balení). Osa Y představuje hodnoty odpovídající cenám (pro výrobek 1: 600 + 300 + 100 = 1000).

100% skládaný sloupcový graf (opět i v prostorovém provedení)

Opět jako v předchozím (Karta Vložení > Sloupcový), ale tentokrát si vyberete 100% skládaný sloupcový a obdržíte:

excel-9

Na ose X jsou opět názvy jednotlivých produktů a pro každý název produktu je opět jen jeden sloupec. Ceny za materiál, práci a balení jsou přepočteny na 100 % (tj. vidíte poměr mezi tím kolik % z celkových nákladů představuje materiál, kolik práce a kolik balení). Na ose Y jsou tedy procenta (0-100 %).

Prostorový sloupcový 3D graf

Pro poslední graf (karta Vložení > Sloupcový) tentokrát vyberete Prostorový sloupcový a obdržíte:

excel-10

Na ose X jsou názvy jednotlivých produktů, na ose Z jednotlivé ceny (materiál, práce a balení) a osa Y obsahuje částku, udávající kolik v daném produktu činí cena (materiál, práce, balení).

Závěrem

Každý graf má své výhody a nevýhody, výběr je na vás. Záleží na účelu, ke kterému graf potřebujete. Jestli chcete porovnávat velikost, procentní podíl (jak se jednotlivé náklady podílejí na celkové ceně), celkovou cenu, případně mít jednotlivé ceny nákladu rozděleny do samostatných sloupců.

Základní typy grafů umíte vložit. Dále lze grafy upravovat a vylepšovat.

Úpravy grafů

Každá graf jde upravovat, pointa spočívá v tom, že grafy jsou složeny z jednotlivých prvků (prvky, které obsahuje, závisejí na typu grafu, tj. nemusí být obsaženy všechny).

excel-11

V grafu jsou k dispozici tyto prvky (objekty):

 • Popisky
  • Název grafu
  • Název osy – hlavní a vedlejší svislá, hlavní a vedlejší vodorovná
  • Legenda
  • Popisky dat
  • Tabulka dat
 • Osy
  • Osy – hlavní a vedlejší, vodorovné a svislé
  • Mřížka – hlavní a vedlejší,
 • Pozadí
  • Zobrazovaná oblast
  • Stěna grafu
  • Podstava grafu
  • Prostorové otočení
 • Analýza
  • Spojnice trendů a rovnice regrese a spolehlivosti
  • Čáry
  • Sloupce vzrůstu a poklesu
  • Chybové úsečky
 • Datová řada – je složená z
  • Datových bodů
 • Pozadí grafu
  • jak upravit pozadí grafu

Každý objekt (prvek) lze upravovat a nastavovat, ale to přesahuje rámec vymezený tomuto článku. Budete-li mít zájem, můžete se více dočíst v článku 40 netradičních grafů. Vhodným nastavením lze vytvořit vlastní netradiční grafy.

Další (netradiční) grafy a ukázky

Co vše lze pro tvorbu grafů (vizuálních přehledů) využít? Na první pohled vypadá, že jde o hloupou otázku. Odpověď je na první pohled jasná: grafy! Po zamyšlení však dojdete k závěru, že možností, jak data přetvořit do vizuální podoby, je daleko více.

 • základní grafy, které Excel nabízí, jsme probrali v předchozích kapitolách
 • netradiční grafy – pokročilou úpravou klasických grafů při využití možností, které nabízejí prvky (objekty), můžete vytvořit množství netradičních grafů (40 netradičních grafů, zvýrazňovat/skrývat datové řady)
 • minigrafy – možnost vložit graf do buňky (minigrafy)
 • podmíněné formátování – využitím datových řady můžete získat „graf“ velice podobný pruhovému grafu (jak na podmíněný formát a praktické příklady). Podmíněné formátování se naučíte prakticky používat v dalším článku.
 • funkce Opakovat – pro tvorbu grafů lze využít i funkce (jak na funkci Opakovat)
 • obrázek – lze vložit graf, který bude vložen jako obrázek, což není ideální řešení, ale možné to je
 • vlastní formát – v neposlední řadě lze využít i pokročilá nastavení vlastního formátu buněk (pokročilé nastavení vlastního formátu)

Několik ukázek, jak mohou netradiční grafy vypadat

excel-12

Právě jste dočetli třetí díl seriálu o tipech pro Excel. Umíte vložit dva nejčastěji používané typy grafů, další články budou následovat v případě požadavků v některém z pokračování (bude-li o grafy zájem). Příště se podíváme, jak prakticky využít podmíněné formátování.

Štítky: ,

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru