Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Úvod do emoční inteligence

By on 15. 7. 2011 in Rozvoj with Žádný komentář

Je pondelok ráno – všetci sa náhlime do práce. Prší, fúka silný vietor a  davy mokrých ľudí sa tlačia na stanici. V amplióne chrapľavým hlasom hlásia meškanie vlaku. Dav zašumí, nálada sa zhorší. Keď konečne príde vlak tlačíme sa jeden cez druhého,  po schodoch, nervózny, niektorí hlasito nadávajú, iný si šomrú pre seba, ľudia chcú vystúpiť, no cez tlačiaci sa dav sa im to nedarí, zazerajú na seba, nadávajúc jeden na druhého, na dni, počasie, systém, spoločnosť… Vo vlaku je dusno, mokro, nálada klesá ešte viac. Človeka napadajú myšlienky o zbytočnosti, nechuť pracovať, vôbec ísť do práce, niečo riešiť,  deň začína veľmi smutne, pochmúrne, bez energie a chuti pracovať, fungovať. O to viac prekvapuje príjemný hlas sprievodkyne vo vlaku : „ Dámy a Páni, príjemný deň vám prajem, teším sa že s nami cestujete, ako sa Vám darí…“ pri kontrole lístkov sa každému osobne prihovorila s úsmevom a rozžiarila celý vagón. Pred odchodom nám zaželala úspešný týždeň a popriala pohodu a kľud v práci.

Celý deň ma potom tešila a upokojovala spomienka na jej príjemný hlas a pohodu ktorá z nej vyžarovala napriek plnému vlaku a nepriaznivému počasiu. Jej dobrá nálada pôsobila na vačšinu ako balzam a situácia vo vlaku sa upokojila. Pri vystupovaní v cieľovej stanici na nás mávala a s úsmevom znovu želala príjemný deň.

Každý deň sa stretáme s množstvom príjemných a i menej príjemných situácií. Niekedy sme pokojní, vyrovnaní, inokedy nezvládame príval emócií, hneváme sa, rozčulujeme, kričíme, či plačeme, utekáme a vraciame sa späť… Čítame v správach o zlobe, vraždách, krádežiach, surovosti na ulici, v aute sa stretáme s aroganciou, hnevom, v práci vidíme nervóznych či utrápených ľudí. Náhlime sa a spomalujeme, sledujeme citové vydierania, rozchody a osudy lásky a priatelstvá v románoch a seriáloch… Máme vek informácií, denne ich prijímame vedome či nevedome sto krát viac ako naši predkovia za celý svoj život. Ale ako ich spracovávame, ako reagujeme na toto všetko. Je to naučené, či je to v nás vrodené? Čo je to čo dáva všetkým tým situáciam a veciam rozmer, význam, dôvod, emotívny náboj?

V našom mozgu fungujú dva systémy – kognitívny-rozumový, pomalší a rozvážnejší, riadený akoby „rozumom“ a potom rýchly, nepresný s okamžitými reakciami, riadený akoby „srdcom“. Rozhodnutia, myslenie a správanie sa ľudí je dané v našom mozgu. Pojmy ako rozhodovať sa „srdcom, či „hlavou“ už dávno zľudoveli a často sa zamýšľame nad tým čo je rozumné, a čo nerozumné. Hľadáme pomer medzi citovým a racionálnym, skúmame naše rozhodnutia, často vieme že niečo je správne, „aniž víme proč to víme“.

Toto rozdelenie spôsobu myslenia je staré milióny rokov, počnúc naším vývojom keď sa musela riešiť otázka prežitia a okamžité reakcie boli nutné. Rozmýšlať nebolo kedy, išlo totiž o život. Tento spôsob rozhodnutí, reakcií v nás zostáva dodnes aj keď v mnohých situáciách už dávno nejde o život. Väčšinu času  je „racio“ a „emocio“ v rovnováhe. Z emócií získavame energiu a racionálne zmýšlanie triedi a prípadne koriguje emočné signály. Ale keď emócie prevládnu … poznáme určite tie stavy, rozum sa zatemní a…. Emočnú časť riadi malé mandľovité teliesko v mozgu – amygdala a ďalšie časti emočného centra mozgu nezávisle na kognitívnom spracovaní informácií šedou kôrou mozgovou. Toto prirovnanie je samozrejme len veľmi povrchné, viac informácií (podrobnejšie fungovanie mozgu, emočnej a rozumovej časti ) spracujeme niekedy v ďaľších pokračovaniach emočnej inteligencie.

Poďme sa teraz pozrieť práve na to ako dokážeme s emóciami narábať, ako ich spracovávať, potláčať, či nechať voľne plynúť. Tieto otázky sú predmetom práve emočnej inteligencie. Pojem ktorý psychológovia prvý krát prvý krát použili len nedávno, v roku 1990 (Salovey a John Mayer).  Dovtedy a dnes ešte v mnohých testoch, a výberoch ľudí na jednotlivé pozície prevládal a prevláda, hodnotenie podľa tzv. Inteligenčného kvocientu IQ. Postupne sa však dostáva do povedomia ľudí aj oblasť emocionálnej inteligencie, tzv. EQ. Ide o schopnosť pracovať s vlastnými pocitmy, náladami – emóciami, spoznávať prípadne ovládať svoje emočné stavy. Úspech, spokojnosť, či nespokojnosť, vyrovnanosť osobnosti v živote totižto súvisí nie len s inteligenciou jedinca, ale práve aj závisí od emočnej inteligencie. Daniel Goleman vo svojej knihe Emočná Inteligencia pomenoval viacero kompetencií emočnej inteligencie ktoré zadelil do dvoch skupín. Kompetencie vzťahujúce sa k vlastnej osobe a kompetencie súvisiace s medziľudskými vzťahmi. Poznanie týchto kompetencií napomáha človeku formovať svoju osobnosť, umožňuje sebazdokonalenie a rozvoj osobnosti k spokojnému a kvalitnejšiemu životu.

Salovey uvádza tzv. Gardnerovu typológiu personálnej inteligencie. Tieto schopnosti rozlišuje na 5 hlavných oblastí :

  1. Znalosť vlastných emócií – „tzv. Sebauvedomenie,“
  2. Zvládanie emócií – „sebaovládanie,“
  3. Schopnosť sám seba motivovať – „motivácia,“
  4. Vnímavosť k emóciám iných ľudí – „empatia,“
  5. Umenie medziľudských vzťahov – „sociálna inteligencia.“

[Daniel Goleman : Emočná inteligencia]

Sebauvedomenie je dôležité vo vnímaní vlastných pocitov, v rozvoji znalostí a uvedomení si seba samého svojich možností, ide o vužitie vlastnosti ktorú poznáme pod pojmom intuícia. Základnými zloškami sebauvedomenia sa sú city pre svoje vlastné emócie – stavy nálad, pocity, uvedomenie si citov, ďalej reálne sebahodnotenie, poznať svoje vlastné hranice a v neposlednej miere aj vedomie vlastnej hodnoty, sebadôvera.

Sebaovládanie zahŕňa schopnosti zvládať svoje emócie, regulovať okamžité popudy a impulzy. Táto schopnosť vnáša do našej osobnosti vyššiu spolahlivosť, ochotu niesť zodpovednosť za svoje správanie, svedomitosť ale aj schopnosť inovácií.

Motivácia obsahuje určitý stupeň ctižiadosti, chuť rozvíjať sa a zlepšovať seba či svoju prácu, iniciatívu a je potrebná aj určitá miera optimizmu, vytrvalosti a schopnosti prekonávať prekážky.

Empatia súvisí s uvedomením si pocitov a potrieb iných ľudí, schopnosť porozumieť ale aj vnímať a odhadovať pocity a tendencie ostatných, prihliadať na ne a vycítiť kedy je potrebná podpora, či porozumenie pre rozvoj ich schopností.

Sociálna inteligencia zahŕňa schopnosti vplývať na iných ľudí, komunikovať prípadne nadchnúť a motivovať iných pre svoje ciele, byť leadrom skupiny…

Tieto schopnosti sú v každom z nás rozvinuté v rôznych mierach, niekto možno dokáže upokojiť situáciu navonok alebo niekoho iného a sám je pritom bezmocný pri zvládaní svojich vlastných strachov, ši úzkostí. Podstatou celého tohto systému je možnosť sa učiť, ďalej sa rozvíjať a to je užasné. Mame k dispozícii tvárny systém s ktorým je možné pracovať a vyvíjať ho. Väčšina emočných reakcií, schopnotí je tvorená práve našimi návykmi a teda je v našich silách tieto návyky meniť a tým sa rozvíjať a skvalitnovať svoju osobnosť a život vôbec. V tomto je EQ náročné a nádherné zároveň.

S úsmevom do nových dní, uspešný a príjemný deň Vám praje Peter Vadkerti

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru