Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Malá velká prezentace

By on 29. 11. 2010 in Rozvoj with komentáře 2

Kapky potu stékající po čele, nervozita šířící se po celém vašem těle, rozjasňující se obraz na plátně a nevědě co očekávající publikum. Také si pamatujete atmosféru vaší první prezentace? Pro někoho to bylo již dávno, pro někoho včera a někoho to čeká třeba zítra. Ulehčete si to s postřehy, které jsem za několik let prezentování nasbíral.

Vy

Vše je o vašem přístupu. A u přednášení to platí obzvlášť. Záleží jen na vás, jaká atmosféra bude doprovázet prezentaci. Můžete zvolit zavedený, konzervativní přístup á la „ukážu jim na přeskáčku 200 slajdů a půjdeme všichni domů,“ nebo naopak můžete k prezentaci přistoupit osobně, ukázat váš příběh, zavtipkovat, být prostě kreativní.

Poprvé, podruhé, potřetí…

Poprvé to je nejhorší, to vám řekne snad každý. Přicházíte na pódium s určitou představou a vzápětí jste o ni připraveni. Stojíte tam a v lepším případě improvizujete. Dalo by se to přirovnat k prvnímu dni učitele, také do školy přichází se zidealizovanou představou o školství – odpoledne opouští budovu dotčen (a často i zhnusen) realitou.

Jak se uvolnit před nejen první prezentací

Na prezentaci to chce přijít s čistou hlavou, abyste mohli být koncentrovaní, aby vám myšlenky neutíkaly mimo hranice přednáškového sálu. Jak toho dosáhnout? Dělejte to, co vás baví. Pro někoho to znamená se potopit do hloubek jezera, pro někoho naopak se skvěle najíst, ale jedna zásada platí vždy – dělejte to, co vás baví a uvolnění přijde samo.

Uvidíte, že při druhé prezentaci to bude zcela o něčem jiném. Nervozita začne ustupovat, na pódiu se začnete cítit dobře. S přibývajícími prezentacemi to bude ještě lepší.

Udržujte si mysl začátečníka

Nikdy si nemyslete, že vaše vystupování je dokonalé – považujte se vždy za začátečníka. Jen tak můžete být otevřeni radám a kritice.

Být připraven znamená vyhrát

Nepodceňujte roli detailů. Při prezentování na nich totiž záleží. Sebemenší podnět dokáže tříštit vaši koncentraci – jmenovitě „předimenzované“ oblečení, sucho v ústech, vibrující telefon.

Nepřeceňujte prostředí. Jak jsem z návštěv přednášek odpozoroval, mnoho prezentujících má tendenci přeceňovat prostředí, ve kterém se pohybují. Dopadá to tak, že z přátelské přednášky pro studenty se stává drama, mnohdy zahnané až do absurdity.

Jak odhadnout prostředí a připravit se na něj

Vždy, když domlouváte přednášku, se nezapomeňte zeptat na prostředí a skupinu posluchačů. Bude-li se jednat o skupinu středoškoláků, tak tím, že na prezentaci přijdete v obleku, na dojmu nepřidáte. Vždy volte oblečení i koncepci samotné prezentace tak, abyste splynuli s prostředím i posluchači. Posluchači se tak zbaví strachu z diskuse a budete se moci bavit jako rovný s rovným.

Volba tématu

Volte téma, které vám je blízké. Posluchači na přednášku nejdou proto, aby si odnesli databázi znalostí, ale zkušenosti a postřehy přednášejícího. Jako si nastudujete látku jen proto, abyste o ní mohli mluvit, tak stejně mohou učinit i posluchači. Proto nepřijímejte každé téma, ale jen to, které vám je blízké a motivací vám o něm přednášet nejsou jen peníze.

Potlačení nervozity jako klíčová vlastnost

Budete přednášet posté to samé, ale stejně budete nervózní. Nehledejte chybu ve vás. Nervozita je přirozenou reakcí na výstup před větší skupinou osob. Co je ale důležité, to je míra nervozity, jejíž režie je z větší části na vás.

Zabavte své ruce

Gestikulace je intuitivní formou komunikace a ve vhodné míře podporuje vaše slova. Hovoří-li ovšem vaše ruce jinak než vaše rty, je zaděláno na problém – váš projev bleskově ztrácí na důvěře publika. Pokud víte o svém nedostatku, určitě si přečtěte sérii článků o řeči těla.

A jak se nervozita projevuje? To je dosti individuální. U někoho tím, že v pozoru stojí na místě, u někoho naopak tím, že gesty boří zdi sálu. U někoho zrychlením řeči, u někoho naopak zrychlením chůze.

Vyšlapte si stezku

Stát na místě v pozoru jako voják na dojmu nepřidá. Pobíhat zmateně po pódiu také ne. Co je tedy ideální? Vyšlapte si stezku! Choďte pomalu např. v pravidelných elipsách – vám to pomůže od nervozity, posluchači od spánku, jelikož bude muset vnímat váš pohyb.

Zpětná vazba a sebereflexe

Zpětná vazba. Magické slovíčko, kterým se ohání kdejaký „šermíř“ moderní doby. Málokdo si ho ovšem bere k srdci a ještě méně lidí vůbec vnímá předmět zpětné vazby, jelikož – zpětná vazba není zpravidla o poplácání po rameni, ale naopak o tvrdé a nekompromisní kritice.

Jak čelit negativní kritice

Před připuštěním si kritiky k tělu se nejdříve sami sebe zeptejte, zda je kritika vůbec oprávněná a zda není jejím cílem shodit vaše sebevědomí a nakrmit něčí závistivost. Teprve poté se začněte zabývat samotným předmětem kritiky. Ideálně se zeptejte také někoho z vašich kamarádů, co si o tom myslí – jen pozor, někteří kamarádi jsou lidově řečeno „vlezdoprdelkové“ a místo poskytnutí objektivního pohledu se budou snažit přesvědčit vaše ego o pseudo-dokonalosti.

Nečekejte na něčí kritiku. Ihned po vašem výstupu se sami zamyslete, co jste podle vás udělali špatně, co vám na svém výstupu nelíbilo, co byste pro příště chtěli změnit… pokud máte k dispozici záznam vaší prezentace, skvěle! Podívejte se na něj a hodnoťte.

Využijte výhod předzpětné vazby

Než půjdete se svou prezentací do éteru, ukažte se třeba vaší přítelkyni. Nechte ji zhodnotit váš výstup. Podchytnete tak slabá místa, a na ty se můžete ještě soustředit.

Prezentace

Vás jsme již k dokonalosti přivedli. Nyní je na čase přivést k dokonalosti váš výstup. Předchozí slova si neberte vážně, prezentace není o perfekcionismu nebo graficky vyšperkovaných snímcích… ale přesto se vyplatí nepodceňovat některé (zmíněné) detaily.

Volte vhodnou délku

Obsah vaší prezentace může být sebevíc strhávající, ale po cca 45 minutách začne strhávat méně a méně posluchačů – chtějí na záchod, pro svou oblíbenou kávu do automatu, přečíst si Twitter…

Málokterá prezentace (nemluvíme-li o prezentacích produktů) se vměstná do 45 minut, proto je vhodné ji rozdělovat na bloky – ideálně po 30 až 45 minutách – déle posluchači nevydrží být soustředění.

Tématické bloky

Rozhodnete-li se přednášku rozdělit do bloků, je dobré každému vyčlenit téma, např. první část bude věnována osobnímu příběhu a začátku vašeho businessu, druhá dennímu životu v něm a třetí pro diskusi s posluchači. Ideální délka přestávky je podle mé zkušenosti 10-15 minut.

Není to běžecký závod

Cílem prezentace není zpocený doběhnout do jejího konce, ale předat zkušenosti, otevřít platformu pro veřejnou a odbornou diskusi. Samozřejmě, že je nutno tempo optimalizovat předem stanovené délce prezentace, ale lépe než proskákat 40 snímků je za sebou projít polovinu, avšak v klidu a v přátelské atmosféře. Při tvorbě prezentace zkuste u každého snímku myslet na to, kolik času mu bude třeba věnovat.

Nepodceňte sílu dobře provedené prezentace

Primární je obsahová složka přednášky, ovšem dobře provedená prezentace může pěkně přidat na dojmu.

Jak by měla vypadat ideální prezentace

Měla by obsahovat minimum snímků („slajdů“), minimum textu ořezaného od balastu (nejlépe jen klíčová slova – pro vás vlastně osnovu), maximum ilustrací. Výsledkem by mělo být, aby si z ní posluchač mohl dělat zápisky v bodech a ne deset minut opisovat text – skvělé je nechat si prezentaci na projektor zkritizovat od přátel. Inspiraci můžete hledat na slideshare.com, kde ji ostatně nejenom posluchačů pak můžete zpřístupnit.

Zaujměte

Provedením, „off-topic“ vložkami do obsahu… zde se meze fantazii nekladou. Přednáška je projevem vaší individuality, tak nechte svou osobnost se jedinečně do ní otisknout! Máte-li rádi vtipy, vtipkujte… jen jedna cenná rada – nepřipravujte si vtipy dopředu, působí to pak dosti uměle.

Publikum

Publikum, skupina, pro kterou připravujete obsah přednášky. Zaměření přednášky, zvolená koncepce i přístup by měl odpovídat jejím požadavkům, klíčovým vlastnostem. Přichází-li na přednášku proto, aby vás poznali, otevřete se jim. Přichází-li na přednášku proto, aby efektivně ovládli čas, poskytněte jim své know-how. Zde platí: všechny cesty vedou k publiku.

Zosobnění

Představte svůj příběh, proč se zrovna předmět prezentace připletl do vaší poutě životem. U každého zásadnějšího bodu se nebojte ukázat, co to dalo vám – podpoří to prožitek posluchačů z prezentace a začnou obsahu i vám důvěřovat.

Přednášíte-li o dokumentech v cloudu, řekněte, proč byl cloud vaší volbou – usnadnil vám přeci spolupráci s týmem, díky tomu máte více času a méně administrativy. Přednášíte-li o time-managementu, tak představte stav „před a potom“.

Diskutujte s publikem

Diskuse není něčím, co by se mělo nacházet na konci přednášky – ideálně by měla být přímo v ní. Pokud posluchače necháte ptát se na konci, někteří své dotazy zapomenou, některým se vytratí odvaha se zeptat. Hned na začátku upozorněte, ať se ptají i během prezentace. Může vám to dosti nahrávat, ale pozor na dvě věci – zde je nutná hloubková znalost tématu a udržení si vědomí reality (viz dále).

Stav „Jedna ovečka a smečka vlků“

Pokud s vámi někdo během prezentace diskutuje, jeví zájem, tak ho využijte ve prospěch ostatních, jelikož vám nahrává. Dostanete-li se ovšem do situace, kdy se obsah začíná stáčet k tázajícímu, avizuje to problém – ostatní se začínají ztrácet, nudit. Proto si vždy snažte držet nadhled, popř. člověku se zájmem nabídněte hloubkovou diskusi po přednášce, třeba na afterparty.

Myslete i na to, že existuje odpověď nevím. Zalžete-li, vymyslíte-li si odpověď, narazíte jednou v publiku na osobu, která ví, že to je nesmysl – pak zcela ztratíte svůj kredit.

A pár postřehů na závěr…

 • Naučte se opět mluvit česky. Používání cizích výrazů, které mají česká synonyma, je „cool“, ale nikdo jim nerozumí.
 • Nikdy se prezentaci neučte nazpaměť. Jistě vás něco rozhodí a utopíte se ve vlastním bazénu.
 • Uveďte na sebe kontakt. Twitter. E-mail. Facebook. Lidé občas mají potřebu vám říct něco, co by vám osobně neřekli (ne nutně negativního).
 • Nepodceňujte začátek. Můžete mít skvělé tělo prezentace, ale nemáte-li pro něj úvod, je to tak, jako byste neměli nic.
 • Neztrácejte hlavu. S časem se budete zlepšovat.

Dominik Dědiček

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

komentáře 2

Trackback URL | RSS kanál s komentáři

 1. Makovec napsal:

  Moc hezké :) Mám za sebou novou zkušenost s prezentováním a musím říct, že body zde uvedené by bylo možné vytesat do skály. Tou novou zkušeností mám na mysli prezentování na konferenci v cizině, a tedy v angličtině. Po několika přednáškách v češtině jsem se vlastně ocitl na začátku. A volba jazyka mě opravdu na několik dní rozhodila. Nakonec všechno dopadlo skvěle, ale nejdůležitější pro mne osobně bylo:

  1) Znát posluchače – v mém případě administrátoři a vývojáři se znalostí problematiky. Zde jsem nejvíc ocenil, že jsem přednášel o tom, co mě OPRAVDU baví a věřím tomu. Nadšení ze mě prostě sálalo. Zároveň jsem mohl předvídat otázky (nakonec jsem ale stejně „trefil“ jen jednu ze čtyř :)
  2) Prvních 15 minut jsem měl slovo po slově napsané a naučil jsem se vše jako básničku. V češtině nemám problém najít tři výrazy pro jedno slovo, v angličtině problém. Stejně jsem zjistil, že jsem první část odříkal za polovinu času, ale osvědčilo se mi, že
  3) Všechno jsem si předem několikrát přeříkal (a nakreslil). Odhadem jsem celou prezentaci zkoušel asi 10x. Z toho jednou jsem strávil celý večer vyprávěním a laděním za pomoci manželky. Neocenitelná pomoc!
  4) Nápady na ubrousku – podle nich jsem si připravoval flipchart (takže mé poděkování patří i tomuto webu :).

  Den před prezentací ze mě spadla asi největší tíha, byl jsem se podívat ve stejné místnosti na jednoho z mých předřečníků a říkal jsem si: „Tak minimálně takhle to dám taky.“

  David

 2. Martin Kravec napsal:

  Veľmi pekne napísané a veľmi mi to pomohlo, pretože onedlho budem mať svoju prvú prednášku a toto sú Zlaté rady do života, dík :)

Přidej odpověď k Martin Kravec Zruš komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru