Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Kdo je to lídr, jaké by měl mít vlastnosti a jak se jím lze stát

By on 18. 10. 2010 in Byznys with Počet komentářů: 1
Jakub Hořický

Jakub Hořický

Jakub působí v oblasti osobního rozvoje. Věnuje se osobním školením, workshopům, consultingu a koučinku v oblasti osobní produktivity a zdravého životního stylu. Od roku 2012 působí také v Projektovém a inovačním centru VŠTE, kde s kolegy spravují podnikatelský inkubátor pro studenty a absolventy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Od roku 2014 je spolumajitelem a jednatelem společnosti Work&Study, která na základě zkušeností z předchozích firem a projektů pomáhá řešit potřeby a problémy svých klientů v oblasti lidských zdrojů. Zaměřuje se zejména na absolventy, ale také malé a střední firmy.
Jakub Hořický

Poslední články od Jakub Hořický (Všechny články)

 

Odpověď na otázku kdo je to leader je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Leaderem je skutečně každý, kdo má před sebou cíl a za sebou lidi, kteří mu věří a následují ho. Za leadera se sice může považovat kdokoliv chce, to ho ale nedělá leaderem v očích ostatních lidí. Za opravdového leadera totiž mluví jeho činy. Jiný způsob, jak by se dal definovat leader, je pohlédnout na lidi kolem sebe a zamyslet se nad tím, jakou autoritu ve svém okolí vzbuzují a jak na ně lidé reagují? Mají nějaké vlastnosti, které jsou na nich důležité a obdivuhodné? Disponují zvláštními schopnostmi? V tomto díle seriálu o leadershipu se zamyslím nad základními vlastnostmi a schopnostmi skutečného leadera.

Integrita

Tato vlastnost se definuje jako vnitřní celistvost, v případě lidí to znamená, že leader dělá to, co říká a mluví o tom, co dělá. To, jak přemýšlí, se odráží v jeho činech a postojích. Mé oblíbené rčení v této oblasti, kterým se řídím, zní: „Lidé s integritou očekávají, že se jim bude věřit. A když ne, tak čas prokáže, že měli pravdu.“

Loajalita

Jde o vlastnost v dnešní době velmi vzácnou. Leader musí být loajální hlavně ke svému týmu, jinak si totiž nezíská jejich důvěru a podporu. Loajální musí být i ke své práci, jak jejímu obecnému poslání, tak i jejím jednotlivým činnostem. Nemůže si myslet něco a konat jinak, velmi rychle by to u něj bylo odhaleno a tím by skončil. Loajalita je totiž základním kamenem důvěry a ta je základem fungujícího týmu.

Zodpovědnost

S touto vlastností je to velice jednoduché, nezodpovědný člověk se nikdy leaderem nestane, neboť se na něj nebude nikdo moci spolehnout. A nespolehlivý člověk není ve svém okolí příliš respektován a brán vážně.

Píle

Této vlastnosti potřebuje leader hromadu. Svou pílí totiž inspiruje všechny ve svém okolí a je jim vzorem. Pilný a pečlivý člověk je ve svém okolí vážený, protože na nic nezapomíná a všechny své závazky plní, a obdivovaný, protože kolikrát zvládne mnohem více, než kdokoliv jiný. Není to tím, že by dostal pár hodin denně navíc, je jen zvyklý pracovat efektivně.

Vytrvalost

Pro tuto vlastnost mám také své oblíbené rčení: „To, co děláme vytrvale, se stává snadným – ne proto, že by se změnil charakter toho, co děláme, ale proto, že se zvyšuje naše schopnost to dělat.“ Všichni úspěšní leadeři ve svých oborech se shodují na tom, že vytrvalost je základním kamenem cesty k úspěchu. A tím se opět vracíme k inspiraci pro okolí, kterou leader svou vytrvalostí vysílá.

Vedení příkladem

Leadership není pouze o úkolování, to by totiž potom nebyl potřeba a mohli bychom zůstat klidně jen u základních manažerských dovedností. Jak jsme se již bavili v předchozím díle, leader není jen vedoucí z pozice dosazení, ale vůdce z pozice, kterou si vybudoval. Hlavní vlastností leadera je podle mě vedení příkladem. Spolupracovníci by měli ke svému leaderovi mít respekt a být ochotni pracovat na plnění cílů. V každé situaci totiž uvidí, že jejich leader je opravdu jedním z nich.

Vize, strategie a cíle

Veškerý leadership stojí a padá na schopnosti mít vizi toho, kam směřujeme, schopnosti určit strategii a stanovit cíle, pomocí kterých toho dosáhneme. Se všemi těmito schopnostmi souvisí důležitá vlastnost umět nadchnout spolupracovníky ke společnému kráčení po vytyčené cestě.

Úkolování

Ano, i úkolování má své místo u každého leadera. Ten totiž musí být schopen spolupracovníkům vysvětlit, proč je důležité dané úkoly splnit. Nejen za účelem dosahování cílů, ale i co konkrétního jim to přinese a jak jim to pomůže.

Koučování

Je o tom, jakou zodpovědnost a samostatnost dokáží spolupracovníci prokázat a samozřejmě podle toho je třeba  s nimi nastavit spolupráci. Zde se u leadera nejvíce odráží jeho týmový duch, kterým musí disponovat, aby dokázal vést lidi ve svém týmu a inspirovat je k lepším výkonům.

Delegování

Další podstatnou schopností je umění delegování dílčích úkolů na spolupracovníky, kteří je dokáží splnit. Používá se k tomu, aby měl leader čas a prostor na řešení důležitých otázek, týkajících se celku a na vymýšlení zlepšujících strategií. Schopný leader se totiž obklopí lidmi, kteří jsou v dílčích oblastech ještě schopnější než on. V oblasti delegování se tedy prokáže leaderův úsudek, znalost silných stránek jeho týmu a jak je efektivně využít.

Kontrolování a analýza

Nezbytnou součástí leadershipu je kontrola průběhu a dosahování stanovených cílů a úkolů a jejich zpětná analýza pro stanovování nových opatření. Umění podívat se nejen do budoucna, jak by leader chtěl, aby vše dopadlo, ale i zpětně zjistit, zda zvolená cesta byla nejlepší. Pokud ne, pak je na něm vymyslet novou a lepší cestu.

Schopný a úspěšný leader dokáže těmito svými vlastnostmi a schopnostmi objevit a podpořit ve spolupracovnících  to nejlepší, co v nich je a ještě kousek navíc.

Jakub Hořický

Předchozí díly seriálu:

Úvod do leadershipu

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Počet komentářů: 1

Trackback URL | RSS kanál s komentáři

  1. Alex napsal:

    Dobrý den, na mannagementu nám byla zadána otázka jaké jsou typy leadera? A nikde to nemohu vyzjistit.
    Děkuji za odpověď!
    S pozdravem

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru