Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Čtení gest, základy vědomého použití, osobní zóny

By on 26. 5. 2010 in Vztahy with komentářů 5

Na celém světě nenajdete univerzálnější jazyk, než je řeč těla. Velká část gest a neverbálních signálů je společná všem lidem napříč kontinenty. Je tomu tak proto, že schopnost mimoslovní komunikace je vrozená dovednost a učíme se ji podvědomě. Rodíme se s ní a máme ji v sobě geneticky zakódovanou. Neslouží k předávání konkrétních faktických informací. Je určena k vyjadřování a přenášení pocitů a emocí.

Interpretace

Řeč těla používáme všichni. Aniž nad tím přemýšlíme, automaticky doprovázíme mluvený projev určitou gestikulací. Člověk vysílající mimoslovní signály řeči těla tak činí přirozeně.

Každý z nás má také schopnost řeč těla číst. Příjemce sdělení si neuvědomuje konkrétní gesta,

mimiku a další neverbálním projevy. Získává pouze pocit, který obvykle nedokáže vysvětlit a pojmenovat jeho příčinu. Nepotřebuje to. Stačí mu, že na podvědomé a pocitové úrovni získal od svého protějšku signál, který se mu podařilo (podvědomě) interpretovat a obsah sdělení (pocity) vstřebat.

Jakmile se začnete vědomě učit řeč těla, přestáváte se spoléhat na pocity a snažíte se sdělení dekódovat pomocí naučeného schématu. Bohužel tím přicházíte právě o pocity, které běžně z řeči těla primárně získáváte. Pokud jste nováčci a s vědomým používáním řeči těla teprve začínáte, vaše schopnost používat a číst řeč těla bude ze začátku omezena a snížena pod úroveň ostatních lidí. Důvodem je to, že se přestanete spoléhat na zavedený a přirozený systém (pocity) a začnete obsah sdělení konkrétně pojmenovávat.

Pokud se chcete řeči těla věnovat a učit se jí, je nutné počítat s tím, že se časem od pouček a návodů vrátíte zpátky k podvědomému užívání. Jenže budete bohatší o znalosti, které se vám zapíší do podvědomí a fakticky tak zlepší jak vaši schopnost řeč těla číst, tak ji i používat. Jinými slovy, vše si zautomatizujete.

Kontext

Od začátku je zapotřebí zvykat si neinterpretovat řeč těla absolutně, tedy nevykládat jednotlivá gesta a samostatné neverbální projevy, ale snažit se pojmout celý obrázek. Vždy záleží na mnoha proměnných a konkrétní situaci.

Jedny z nejzákladnějších faktorů jsou:

  • Účel setkání – nezávazná schůzka, pracovní pohovor, zaměstnanecká porada, rande, náhodné setkání, obchodní konference apod.
  • Vnější vlivy – vysoká teplota v místnosti, slunce svítící do očí, nepohodlné sedačky, pokročilá denní doba, únava, to všechno může hrát svoji roli.
  • Věk – čím větší je věkový rozdíl mezi dvěma lidmi, tím obtížnější je řeč těla číst a tím víc se může lišit například význam určitých gest.
  • Pohlaví ženy používají trochu komplikovanější a hlavně jemnější a obtížněji rozluštitelný soubor projevů.
  • Společenské postavení lidé na vyšších pozicích používají řeč těla méně, protože jim obvykle stačí „pouhé slovo“.

Číst neverbální signály ve vztahu k celkovému kontextu je stěžejní dovednost a věc, kterou musíte mít neustále na paměti. Je velmi obtížné až nemožné sledovat tolik různých věcí a nad každou z nich se zamýšlet. Mnoho projevů má několik různých významů a možností, jak je vyložit. Teprve až za sebou budete mít určitou praxi, budete to všechno stíhat sledovat a množství chybných interpretací se sníží.

Jak na to? Praxí

Jedním z častých důvodů, proč se lidé učí řeč těla je, že se chtějí naučit lhát tak, aby to na nich nikdo nepoznal. Zklamu vás, ale jediným návodem na to, jak nebýt přistižen při lži, je mluvit pravdu. Proč se nejde prostě naučit sadu gest a mimických výrazů, které jednoduše znamenají, že mluvíte upřímně? Nestačilo by je pak použít při libovolném hlasovém projevu?

Bohužel, vaše řeč těla vždy alespoň zčásti odráží vaše pocity a aktuální rozpoložení. Pokud se na podvědomé úrovni cítíte určitým způsobem, vysíláte to navenek ať chcete nebo ne. Konkrétně při lhaní pak vzniká nesoulad mezi tím, co říkáte a tím, co sdělujete svojí řečí těla. Druhý člověk tak získává pocit, že ho vodíte za nos.

Řeč těla je ryze praktická dovednost. Pokud nad tím budete přemýšlet, nebude to fungovat. Stejně jako není univerzální návod na bezrizikové lhaní, není univerzální návod na používání řeči těla. Vaším cílem by mělo být dosažení uvolněného stavu, který získáte pouze praxí a co nejčastější komunikací s lidmi.

Osobní zóny

Abychom se dnes dotkli něčeho konkrétního, řekneme si něco o osobních zónách. Lze si je představit jako neviditelné bubliny kolem našich těl. Při různých druzí kontaktu se osobní zóny různě posouvají, ale obecně rozlišujeme čtyři základní druhy:

Intimní zóna (zhruba do 40 cm od těla) – sem pouštíme jen nejbližší osoby. Je to prostor vyhrazený pro fyzický kontakt a projevy vzájemné důvěry. Nedovolené narušení intimní zóny je vnímáno extrémně negativně. Technikami záměrného prolamování osobní zóny a uplatňování moci se budeme zabývat v dalších článcích.

Osobní zóna (0,5 až 1,5 metru) – je vyhrazena pro osoby, které známe a k nimž máme pozitivní vztah. V této vzdálenosti běžně probíhají rozhovory se známými lidmi, kolegy, sousedy, kamarády. Osobní zónu si většinou chráníme a neradi do ní někoho pouštíme. Například v prostředcích hromadné dopravy je však uchránit osobní zónu obtížné.

Společenská zóna (1,5 – 3 m) – fyzický kontakt je v tomto případě znemožněn. Společenskou zónu používáme pro kontakt s lidmi, s nimiž nás nepojí osobní vztah. Ideální vzdálenost pro neosobní jednání, diskuzi, poradu apod. Je to prostor, ve kterém se nejčastěji pohybujeme a v němž se nachází většina lidí, s nimiž přijdeme denně do styku.

Veřejná zóna (3,5 m a více) určená pro setkání se zcela cizími lidmi. V této vzdálenosti se odehrávají přednášky, schůze či projevy.

Dodržování osobních zón je jedním ze základních nepsaných pravidel mezilidského kontaktu. To, v jaké osobní zóně se ve vztahu k druhému člověku nacházíte, zásadním způsobem určuje jeho postoj k vám. Záměrným přesouváním se mezi zónami během rozhovoru můžete dávat najevo změnu aktuálního rozpoložení a lze takto například vyjadřovat souhlas či nesouhlas.

I zde je velmi důležité brát v potaz kontext. Konkrétní hranice osobních zón ovlivňuje několik faktorů:

  • jakého druhu je váš vztah – zamilovaná dvojice je na první pohled lehce identifikovatelná vzájemným zasahováním do osobní i intimní zóny, obchodník a jeho zákazník si od sebe vždy budou držet určitý odstup a cizího člověk si budete držet vždycky alespoň pár metrů od sebe.
  • osobnostní typy – někteří lidé si raději drží obecně větší odstup, jiní jsou naopak od přírody vřelejší. Zejména ženy mají při rozhovoru mezi sebou tendenci ke zkracování vzdáleností.
  • kulturní rozdíly – u osobních zón je zřejmá poměrně vysoká kulturní různorodost. Například Japonci při společenském styku celkem běžně zasahují do osobní zóny a Evropan tak může mít pocit, že se na něho příliš lepí. Podobná „dotěrnost“ platí pro Araby. Takoví Britové či Francouzi, ale i Češi, jsou i při obyčejném podání ruky mnohem odtažitější.
  • věk – čím starší člověk, tím si zachovává větší odstup. Naopak mladší lidé jsou zvyklí udržovat mezi sebou kratší vzdálenosti.
  • městský nebo venkovský člověk ve městech si musejí lidé zvyknout na méně místa a nutnost sdílení prostoru s ostatními. Člověk z velkoměsta tak bude mít osobní zóny o něco užší, než někdo, kdo prožil celý život na venkově.

Osobní zóny jsou obrannými pásmy a bariérami, které si pečlivě střežíme před vpádem vetřelců. Naopak vpuštěním druhého člověka do některé z bližších osobních zón znamená vyjádření důvěry. Osobní zóny jsou důležitými nástroji neverbální komunikace, protože poměrně jasně vymezují vaše pole působnosti a určují, kam až můžete zajít.

Nerespektování nebo dokonce ignorování osobních zón může velmi vážně narušit mezilidský vztah. Na druhou stranu při vzájemném sbližování je nutné, aby jeden z dvojice udělal další krok a tak je v určitých případech prolamování osobních zón naopak žádoucí.

V dalších článcích na téma řeč těla si, mimo jiné, ukážeme, jak využít osobní zóny k posílení moci a získání převahy při takzvaných přesilových hrách.

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru