Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Niterný leadership

By on 3. 5. 2010 in Rozvoj with komentářů 16

Mám slabost pro články a knihy, které již při samotném čtení (a co teprve až je dočtu!) vlévají do žil motivaci. Které vás mění k lepšímu a přitom z nich cítíte pokoru, s níž nabýváte dojmu, že za svojí proměnou stojíte jen vy sami. Mám ještě větší slabost pro články a knihy, které nejenže nepřehlížejí, ale doslova staví základy na obecně platných principech – na slušném chování, etice, morálce. Které za pojmy úspěch či efektivita nevidí hromadění hmotného majetku a kariérní vzestup s co nejmenší námahou za co nejkratší čas. Úspěšní lidé v očích autorů těchto článků a knih mohou být sice majetní a vysoce postavení, v první řadě jsou ale šťastní a svůj úspěch si vybudovali pílí a nešli tzv. přes mrtvoly, nýbrž naopak putovali po cestě vydlážděné důvěrou a synergií v mezilidských vztazích.

Již při četbě prvních stran Niterného leadershipu jsem cítil, že jeho autor Peter Urs Bender všechny tyto “podmínky” knihy, které podlehnu, splňuje. Není náhodou, že se z jeho textu stal mezinárodní bestseller. Ale především – není náhodou, že knihu starou téměř čtrnáct let nepoznamenal její věk. Myšlenky jsou přenosné a obecně platné neustále. Autor si ale na ně neuzurpuje právo, cítí se být spíše jakýmsi zprostředkovatelem – a pokorně k tomu jen dodává, že my můžeme i ušetřit, když nepůjdeme na jeho školení, a principy knihy se pousíme aplikovat do svého života sami bez jeho vedení, popřípadě my sami se staneme lektorem a budeme přenášet tyto myšlenky dál. (Zkuste si přečíst tyto pasáže a srovnat s knihami Davida Grubera, vyvstane před vámi velikost a malost autorů.)

Jak napovídá název, Peter Urs Bender se nesoustředí na to, aby vás naučil, jak vést lidi, jak být dobrým vůdcem v rozličných skupinách. Respektivě – nesoustředí se na to, aby stavěl své “lekce” na příkladech Já + skupina ostatních. Jestliže chceme totiž být skutečně efektivními / úspěšnými vůdci, musíme nejdříve pracovat sami se sebou – dokázat vést sami sebe. Není náhoda, že Bender se často odvolává na Stephena R. Coveyho, neboť stejně jako Covey, tak i on věří, že k vytyčeným cílům dojdeme za předpokladu, že budeme pracovat s hodnotami, budeme k lidem upřímní a budeme sobě i jim důvěřovat.

Prvním předpokladem je poznání sebe sama. Stejně jako když třeba berete do rukou FranklinCovey diář a procházíte nejprve oddílem, v němž si vypisujete hodnoty, kterým věříte a chcete se jich držet, odpovídáte na otázky, jež se snaží vás dovést k hlubší sebereflexi, tak i niterný leadership doporučuje tuto cestu. Odpovíte si na otázky: jaké jsou mé nejdůležitější postoje, návyky chování, hodnoty a názory, obavy. Co vás pohání kupředu, co naopak drží zpět? Pro úspěšného leadera je totiž zásadní, abyste si položili a pokusili se odpovědět na otázku: V co věřím?

Až poté se před vámi mohou začít rýsovat jednotlivé cíle – ne pouhá přání, ale cíle, kterých hodláte dosáhnout. Jakmile se dostanete hlouběji do sebe sama a uvědomíte si nejen své hodnoty, ale i víru, můžete mnohem lépe směřovat k vytyčeným cílům. Víte lépe, co chcete a co potřebujete.

Na papíře to vše zní hezky, ale proces sebepoznání není zrovna jednoduchý, i proto se snaží Peter Urs Bender dopomoci “návodem”, jak tento proces absolvovat.

Součástí kapitoly o sebepoznání je také odkrytí toho, co vás motivuje. Motivace patří totiž mezi hybné motory vaší cesty k cílům, k úspěchu a tedy i k pozici lídra.

Jakmile s Benderem projdete všemožnými otázkami a úvahami, které stavějí na co nejlepším poznání sebe sama a vztahu jak k sobě, tak k okolí, rozšiřuje cestu k leadershipu o další aspekt – o vizi a zaujetí.

Nejen tedy motivace, ale i přítomnost jasné vize a silného zaujetí vás pohání směrem kupředu. Autor zkraje definuje, co taková vize vlastně je, že může mít i své stinné podoby, ale proč je pro nás tak důležitá. Vize totiž mimo jiné ukazuje, kam spějeme, dává nám nový směr, pomáhá přijímat konkrétní volby a rozhodnutí. Také díky vizi se lépe koncentrujeme, poskytuje nám motivaci a inspiruje k vytrvalosti. Jenže vize se nerodí jen tak sama od sebe, stejně tak jí netepe srdce samo bez našeho přispění a péče. I z toho důvodu Bender značnou část kapitoly věnuje tomu, jak vizi rozvíjet, jak ji udržovat při životě. I zde se projevuje etický / morální aspekt lidského soužití ve společnosti – pro naše zaujetí a vizi se totiž bez otevřené mysli (a srdce), bez poctivého učení (ne ve smyslu biflování dat) a komunikace se správnými lidmi neobejdeme. Autor se nebojí zdůrazňovat roli citů a emocí, energie, která dodává palivo našemu zaujetí. A vlastně i napomáhá k tomu, aby náš zájem o věc, zaujetí a nadšení sdíleli další.

Další součást niterného leadershipu tvoří riskování. Bender doporučuje – riskujte. Vysvětluje, co chápe pod pojmem riskování, a upozorňuje, že velké věci se nedějí jen tak sami od sebe, že naše směřování k cílům nemůže být bez námahy a bez chvil, kdy budeme muset vystoupit z vlastní komfortní zóny a zariskovat. Riskovat znamená jednat. Ne jen o všem číst (ano, i jeho vlastní knihu), ale skutečně jednat. Proaktivita, o které Covey hovoří jako o prvním ze sedmi návyků efektivních lidí, dokáže dělat divy – ale především – rozpohybuje vás. Posune z místa. Pohodlí je sice bezpečné a často příjemné, ale kolik vynálezů a objevů bychom dnes znali, kdyby jejich autoři byli pohodlní – nejednali a neriskovali? Ano, i neúspěch. Jenže strach patří mezi hlavní blokátory našeho jednání, naše úspěchu – a to často neodneseme jen my sami, ale i naše okolí. Můžeme to vztáhnout na lidskou zbabělost – strach, který mnohdy druhým uškodí. Proč? Protože se bojíme – o své pohodlí, klid, pozici.

A abychom mohli být opravdovým lídrem, neobejdeme se bez komunikace. Ta tvoří závěrečnou část knihy. Bender jako zkušený řečník odkrývá možné důvody našeho strachu z komunikace s lidmi, z veřejného vystupování, ale hned vzápetí dodává, jak se ze soukolí strachu vymanit. Co z nás dělá z špatného a co dobrého řečníka? Jak se s lidmi kolem sebe bavit? Ano i zde má silnou roli nefalšovanost, upřímnost k posluchačům, ke kolegům. Říkejme to, čemu věříme, říkejme to s nadšením a zaujetím. Nebraňme se odhalit své nedostatky – nepotřebujme se schovávat za stěnu. Emoce, pocity a city, to vše jen napomáhá k tomu, aby si z naší vzájemné komunikace odnesl každý něco – jak my, tak posluchač.

Niterný leadership vás postupně motivuje, až vygraduje jednoduchou, o to intenzivnější radou:

Věřte si. Začněte dnes žít životem, o jaký nejvíc stojíte. Udělejte ten krok, který se vám chce udělat, i kdyby to byl jen malý krůček. To je způsob, jak se vydat na cestu.

Prostě to udělejte!

Peter Urs Bender – Niterný leadership

Management Press, 2008, brož., 165 x 235 mm, 220 str.

odkaz

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru