Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Nešvary při prezentacích

By on 18. 3. 2010 in Rozvoj with komentáře 2

Vladimír Dědek

VLADIMÍR DĚDEK | GTD, self-managementu a rozvoji osobnosti se věnuji už několik let. Své myšlenky sdílím také na webu chcirust.cz.
Mám rád zpětnou vazbu a pro uvítám, když se podělíte v komentářích s vlastními názory!

Poslední články od Vladimír Dědek (Všechny články)

V tomto článku bych rád zmínil nejčastější chyby, kterých se přednášející dopouštějí. Pokusím se také u zmíněných nešvarů popsat, jak se jim vyvarovat a jak jim předcházet.

Řeč těla

Šermování rukama

Gestikulace rukou by měla napomáhat přednášejícímu k demonstraci myšlenek. Pokud je však pohyb rukou křečovitý, nesystematický a hlavně neustálý, pak to diváka rozptyluje. Lidé často neví, co by s rukama podnikli, a proto s nimi máchají jako o život. Tento jev je také dán tím, že lidé, kteří nemají s prezentování ještě tolik zkušeností, bývají nervózní a svou nervozitu se snaží zkrotit právě pohybem.

Správně by měly být ruce být volně vložené do sebe a umístěné nad pasem. Zkušenější mohou mít ruce volně podél těla. Naopak špatně je, pokud jsou ruce sepjaty za zády nebo strčené v kapsách.

Aby nebyla prezentace a výklad stereotypní, je dobré občas podpořit myšlenky vhodnými gesty rukou. Tato gesta však nesmí být přehnaná. Hodí se například počítat na prstech, ukazovat směry vývoje křivky v grafu (stoupající či klesající tendence) apod.

Pohyb před plátnem

Stát jako Y nebo se pohybovat po prostoru před projekčním plátnem? Ani jedno ani druhé. Při prezentaci je vhodné měnit statickou pozici s pohybem před diváky. Pohyb by však neměl být nijak zbrklý. Stačí opravdu jenom pár kroků dopředu (směrem k publiku) či do boku. Nikdy se však neotáčejte zády k lidem!

Některým přednášejícím se stává, že se ve snaze vysvětlit posluchačům obrázek na slidu otáčejí čelem k plátnu. To je však nevodné. Správně je stát bokem k plátnu a divákům.

Rétorika

Kuňkání ani mumlání si pod nos k prezentaci nepatří. Správný přednes má být podávat jasně a srozumitelně. Tedy i mluvené slovo musí být podáno tak, aby jej posluchač neměl problém vstřebat. Pokud musí divák vynaložit nemalé úsilí k tomu, aby slyšel váš přednes a aby mu porozuměl, pak byste měli zapracovat na svém mluveném projevu.

Mezi faktory, které ovlivňují přednes, patří:

 • Hlasitost
 • Srozumitelnost
 • Intonace

Prezentace

Stručné a strukturované slidy

Slidy, které překypují informacemi a jejich obsahem je neformátovaný text jsou absolutně nevhodné! Divák musí vynaložit velké úsilí, aby se v textu orientoval a dokázal si z něj vzít potřebné informace.

Vhodné je uplatňovat pravidlo 7mi položek na slide. Opravdu, pokuste se mít na jedné stránce maximálně 7 odrážek. Informace na slidu je dobré různým způsobem strukturovat. Odrážky, různé typy nadpisů, různé barvy,… vše lze použít. S barvami však opatrně!

Skákání ve slidech

Dalším nešvarem je zmatečné přeskakování z jednoho slidu na další tam i zpět. Prezentaci i výklad si připravte tak, aby prezentace plynula jen jedním směrem (kupředu) a aby nebylo zapotřebí skákat o několik slidů dozadu či dopředu.

Pokud chcete umožnit posluchačům, aby se lépe orientovali v prezentaci a mohli si také dělat poznámky, pak jednoduše prezentaci vytiskněte a dejte jim ji na začátku prezentace k dispozici.

Komunikace s publikem

Oční kontakt

Sledovat při prezentaci vlastní boty či podlahu 2m před vámi není to pravé ořechové. Vždy je potřeba působit sympaticky a vstřícně, ukazovat potřebu sdělit a předat informace. Proto je také velmi důležitý oční kontakt s publikem. Pozor, neupínejte se jen na jednu osobu! Vaše pohledy by měly být rovnoměrně rozprostřeny skrz celým publikem.

Obecné tipy k prezentacím

 • Před začátkem prezentace si zkontrolujte funkčnost technického vybavení.
 • O ničem nepředpokládejte, že je všeobecně známé. Vše vysvětlete, alespoň zběžně.
 • Dejte divákům najevo, že jsou pro vás důležití a že jim chcete myšlenky předat.
 • Při nehodách a vyrušování opravte a pak až pokračujte dále.
 • Pokud dostanete krkolomný dotaz z řad diváků a na tento dotaz neznáte odpověď, pak řekněte, že to nevíte a zároveň doporučte vhodný zdroj/literaturu, kde by se informace dala sehnat. Nikdo není vševědoucí, nestyďte se za nevědomost.
 • Svá tvrzení dokládejte fakty a zajímavostmi.
 • V závěru prezentace nechte prostor na dotazy.
 • Čím kratší prezentace, tím větší váhu má zkouška předem!
 • Připravujte prezentaci cíleně pro dané publikum.
 • Neúspěchy si neberte osobně.

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru