Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Efektivní vedoucí

By on 17. 9. 2009 in Témata with komentářů 11
Lukáš Gregor

Lukáš Gregor

LUKÁŠ GREGOR | Bloger, pedagog a autor šesti knih. Má rád, když může vychutnávat přítomný okamžik, baví ho být, baví ho také školit (nejen) GTD.
Lukáš Gregor

Poslední články od Lukáš Gregor (Všechny články)

Nemusíte být přímo manažery velkých korporací, dokonce ani nepotřebujete zastávat vedoucí funkce v menších firmách, aby vám četba knihy Efektivní vedoucí přišla vhod. Sám o sobě takovou pozici přímo nezastávám, přesto mi stačila první kapitola k tomu, abych ocenil přínos toho, co v publikaci Peter F. Drucker sděluje. Jeho myšlenky, na první pohled směřované pouze k manažerům firem, mají totiž širší pole působnosti – jsou přenositelné, resp. aplikovatelné na osobní růst jako takový. Pojem efektivní vedoucí tak může mít podobu i individuální role sebe sama v našem životě, do jaké míry se dokážeme poprat s návyky/zlozvyky, které si „pěstujeme“. A pochopitelně, vzhledem k tomu, že v našem životě neabsentují další lidé (se svými rolemi a funkcemi), se můžeme vedoucími stát takřka nepozorovaně.

Drucker se vyvarovává formě příručky s praktickými radami, které by nás zaplavily svým množstvím a spíše poukazovaly na vědomosti autora, než na to, že se mají stát součástí nás samotných. Jeho útlá kniha má spíše charakter přátelského monologu, jako by Drucker seděl někde v křesle poblíž, čistil si skla svých brýlí a polohlasně (coby náš přítel) sděloval, že cítí, že by nám mohl pomoci. Prvotním činitelem všeho představuje idea efektivitě se lze naučit, nemá nic společného s vlastnostmi jako třeba charisma, nerodí se s námi coby talent, dárek, který nám daly do vínku sudičky. Pokud chceme svůj život/práci vést efektivně, vyžadujete to naše odhodlání se efektivitě naučit. A porozumět, chce se dodat hned vzápětí. A naslouchat, být otevřený nejen tomu, co nám říká přítel Drucker, ale i lidé, jež spadají do našeho okruhu zájmu/vlivu.

V myšlenkách Petera F. Druckera nalezneme několik styčných bodů s postoji Stephena R. Coveyho, přičemž pochopitelně víme, že v tomto případě Covey vychází z Druckera, ne naopak. Osobní efektivnost je ctností, netočí se pouze kolem vysoké míry práce, která za námi zůstává, nepodléhá pouze pojmu čas. Má základy v morálních aspektech lidského chování a postojích. A patří k ní vysoká míra porozumění ostatním, stejně jako sobě samému.
Druhým dechem však Drucker dodává:
„Poznej sám sebe,“ starý recept, jak dosáhnout moudrosti, je pro smrtelníka téměř nemožně obtížné. Avšak každý. chce-li, se může řídit příkazem „poznej svůj čas“ a vydat se na cestu produktivního přispívání a efektivnosti.
V tomto případě se Covey od Druckera liší, Drucker nebuduje své teze na intenzivním sebepoznávání, nemá ambice člověka převychovávat a měnit jeho morálku. Uvádí to na několika příkladech, kdy efektivními vedoucími byli lidé s několika zlozvyky a špatnými vlastnostmi. Drucker v tomto směru vykazuje mnohem větší míru pragmatismu a snahy coby vedoucí respektovat danou osobnost a stavět na jejich pozitivech a (s trochou nadsázky řečeno) nevšímat si záporů. Mezi stavebními kameny takového postoje musí nutně patřit důvěra a schopnost ocenit na lidech jejich dobré vlastnosti.

S pojmem vedoucí se v knize operuje často a jeho význam, jak jsem naznačil již v úvodu, nemusí být svázán „manažerským postrojem“. Kdo tedy ten vedoucí vlastně je? Je to každý, kdo přijímá a nese odpovědnost za rozhodování a vlastní přispění, které významným způsobem ovlivňuje schopnost organizace podávat výkon a dosahovat výsledků (má spoluodpovědnost za celkový výsledek). Pod slůvkem organizace si můžete bez ostychu doplnit nejen firmu, ale jakoukoliv síť vzájemně provázaných vztahů.

A právě o odpovědnost a schopnost se sám rozhodovat a sám přispívat společnosti svou vlastní osobností, talentem, nadáním a znalostmi, tvoří jádro Druckerovy knihy. Toto jádro doplňuje o adjektivum efektivní. Proč? Významně to zvyšuje naše možnosti jednat adekvátně na vzniklou situaci, zvyšuje naše možnosti reagovat hbitě, flexibilně a s co nejlepšími výsledky. Současně to otevírá bránu k fungující kooperaci s ostatními lidmi – přáteli, členy týmu, zaměstnanci, nebo třeba svými studenty.

Peter F. Drucker v úvodu upozorňuje, že efektivitě se dá (musí) naučit. Pomyslné lekce rozdělil do pěti základních kroků. Efektivní vedoucí pracovníci…

1. …vědí, na co vynakládají svůj čas. (Tento bod má mnoho společného s poznatky v Coveyho knize To nejdůležitější na první místo)
2. …se zaměřují na produktivní přispění. Soustřeďují se především na žádoucí výsledky, ne na úsilí samo.
3. …stavějí na silných stránkách – nejen vlastních, ale i svých nadřízených, kolegů, podřízených. Nejde jim o to, aby nutně překonali slabiny, ale aby v pravý čas dokázali využít předností a těm dali průchod ve svém konání, stejně jako v konání svých kolegů/podřízených.
4. …soustřeďují se na omezený počet oblastí. Určují si priority, nesnaží se souběžně pracovat na mnoha projektech a zabývat se mnoha oblastmi zájmu.
5. …přijímají efektivní rozhodnutí. Dělají správné kroky ve správném pořadí. Vědí, že je potřeba přijímat jen pár, avšak zásadních rozhodnutí.

V knize mají jednotlivé body svůj speciální prostor, dostává se jim podrobnějších poznámek, stejně jako několika konkrétních příkladů z praxe. Drucker bez nátlaků čtenáře dovádí k tomu, aby začal nad těmito body uvažovat a reflektovat to, co dělal on sám doposud špatně/dobře. Svým čtivým jazykem, ale zejména aurou mnohaleté zkušenosti a znalostí, si bezesporu získá čtenářovu pozornost.

Ukázka z knihy v PDF

Peter F. Drucker
EFEKTIVNÍ VEDOUCÍ
Management Press, 2008
váz., 145 x 205 mm, 208 str.
doporučená cena 340 Kč, cena při nákupu přímo na stránkách Management Press 300 Kč (http://www.mgmtpress.cz/katalog/Efektivn%ED%20vedouc%ED)
ISBN 978-80-7261-189-8

Originál příspěvku zveřejnil autor na svém blogu. Děkujeme za laskavé poskytnutí příspěvku.

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru