Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Umíte účelně třídit záznamy z inboxu?

By on 16. 2. 2009 in Sebeorganizace with Počet komentářů: 1

Při promýšlení osobní agendy mě zaujalo téma „buckets“ (bucket, angl. – kbelík). Kbelíky slouží k vymezení hledisek či charakteristických znaků, podle kterých můžeme např. třídit prvotní záznamy ve složce Inbox.

Vytvořil jsem si seznam těchto hledisek a nabízím ho k diskusi:

  1. Reference – odkazy na záznamy nevyžadující činnost (akci) – např. odkazy na literární pramen, na publikovaný článek, webovou adresu či knihu,
  2. Someday/Maybe – činnost „někdy/možná“,
  3. Projects – projekty; ke každému projektu v seznamu je zahrnuta více než jedna akce, nebo se taková akce plánuje,
  4. Next Actions – seznam dalších akcí, které plánujeme jak v souvislosti s projekty, tak samostatně. K tomu nejen moje poznámka: užitečnější je uvažovat pokud možno „v projektech“,
  5. Waiting for – čekající, na něco a dosti často na někoho – až mi někdo něco dodá apod.

Pořadí (1) až (5) zhruba vystihuje postup při probírání prvotních záznamů v inboxu podle metody GTD. Přitom může být záznam ihned nebo postupně zařazen i do více bucketů, např.:

  • reference může být inspirací pro akci,
  • záležitost, která je zařazena jako „někdy/možná“ může být podnětem pro rozhodnutí vykonat ji nyní,
  • projekty (3) jsou až do ukončení provázány s dalšími akcemi (4),
  • projekty (3) i další akce (4) mohou být přechodně provázány s čekajícími záležitostmi (5).

A jaká čeká další akce při třídění záležitostí čeká nás? Můžeme přidat kontexty, tedy v jaké souvislosti bychom měli záležitost vyřizovat… a hlavně nesmíme zapomenout na náš rozhodující cíl – vyřídit to!

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru