Připoj se ke komunitě!

Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

Odeslat


Základna osobního růstu

Mapy sem, a mapy tam, jak já je jen udělám…

By on 13. 2. 2009 in Rozvoj with komentářů 6
Trh s programy pro tvorbu klasických myšlenkových map je z hlediska česky mluvícího uživatele velmi chudý. V češtině najde našinec možná tak částečně lokalizovaný freewarový FreeMind běžící na platformě Java – a tím asi lokalizované možnosti končí.

Angličtině vládnoucím se však nabízí velké množství jak komerčních, tak free programů buď v online, nebo desktopových variantách. Nebudu zde vyjmenovávat jejich zástupce, na to přijde čas v některém dalším příspěvku. Snad jen upozorním, že vzhledem k tomu, že znázorňování informací do podoby myšlenkových map se stává běžným požadavkem v nejednom oboru a člověk nemusí být Einstein, aby si vyvodil, že trh odpoví na rostoucí trend a počet dostupných prográmků se bude stále zvětšovat.

Ruku v ruce s rozšířením myšlenkového mapování také nastupují požadavky, které dnes již ne běžný, ale specializovaný uživatel na mapu klade: už mu nestačí vytvořit bublinové mapy, už nestačí je „nějak“ poskládat na stránku. Pomocí myšlenkových map se dnes zobrazují projektové plány, myšlenkové mapy slouží jako jeden ze způsobů prezentování, bez myšlenkové mapy na závěr si vlastně ani nedovedu představit brainstormingovou aktivitu.

Ne každý software dokáže tyto požadavky splnit. Se zajímavou odpovědí přichází firma Computer Systems Odessa, z jejíž dílny pochází balíček programů ConceptDraw Office. Balíček se skládá ze třech programů  a – z mého laického pohledu – je pro mě nejzajímavější aplikace ConceptDraw Office MindMap. (Ne že by zbývající dvě nebyly zajímavé, ale kreslit víceméně nemusím (ConceptDraw Office PRO) a „velké projekty“ také neřídím (ConceptDraw Office PROJECT), proto jejich hodnocení přenechám povolanějším.

Z hlediska věku patří ConceptDrawMindMap mezi novější méně známé komerční programy, který se vyvinul z programu ConceptDraw, nástroje určeného pro kreslení různých diagramů, ať již obchodních, vývojových nebo síťových. Přestože se jedná o aplikaci novou, svou použitelností může konkurovat dnes již „tradičním“ mapovacím matadorům, jako jsou MindManager, VisualMind nebo NovaMind. Jinými slovy, je zcela jisté tvůrci programů zjistili, co běžní uživatelé od programu požadují, a vytvořili svou vlastní aplikaci.

Ovládání

Uživatelské prostředí nepřekvapí ani absolutního začátečníka, nad ovládáním víceméně člověk nemusí přemýšlet, protože téměř vše zvládne prostou intuicí. Přidávat nové myšlenky (v terminologii CD „témata“) a vlastně ovládat celou mapu může člověk hned několika způsoby. Vedle běžného způsobu – pomocí pravého tlačítka myši – se nabízí poměrně rozsáhlá nabídka ikon v lištách nebo pomocí klasického menu.

Obrovskou výhodu v rychlosti ovládání poskytuje také pravý panel se záložkami s pohyblivou velikostí, který nepřekvapí znalce novějších MindManagerů nebo NovaMindu, případně ConceptTools či VUE. Jednotlivé položky „nabídky“ se zobrazují jako „záložky“ a jejich ovládání hodnotím jako extrémně příjemné.

Znalce programů pro tvoření myšlenkových map bezpochyby potěší, že se autoři drželi vznikajícího standardu pro ovládání programu klávesovými zkratkami. Stejně jako např. ve FreeMindu přidáte podřízené téma pomocí Insertu, nová témata na stejné úrovni můžete přidávat Enterem, editujete F2 a další.

I po stránce grafické program odvedli autoři velmi dobrou práci – ikony v testované verzi pro Windows jsou všeříkající a – ač laděné do graficky komiksově-pastelového „zaobleného“ vzhledu, který zrovna nemusím, ale v němž si, jak se zdá, dnešní doba nějak libuje, – vypadají velmi hezky.

lišta iikon-v-conceptdrawmindmap

Graficky velmi dobře propracované jsou také dva styly symbolů a tematicky rozdělené kliparty, kterými můžete jednotlivé položky mapy „ozvláštnit“. Zcela záměrně zde nemluvím o zdokonalení mapy – když člověk vytváří mapu jen pro sebe, tyto kliparty využije jen velmi málo. Úplně jiná situace je však při prezentování mapy ostatním, kdy pěkné, a především početné kliparty zcela určitě oceníte.

A ouha, tu je druhý nedostatek – program neumožňuje mapu promítat v „prezentačním“ módu, tedy po trsech témat, či jejich jednotlivých podtématech, jako to dokáže MindManager nebo nyní se rodící freewarový Bookvar. Dalo by se to sice obejít tím, že člověk všechny trsy témat pozavírá individuálně, pozavírá lišty a potom „prezentuje“ jednotlivá témata v mapovacím módu. Ale to ve výsledku znamená zbytečné zdržování.

Hned při spuštění programu se objeví první příjemné překvapení. Otevře se dialogové okno – jak jinak než ve formě mapy, – které nabídne několik možností, jak začít. I naprostý začátečník v práci s podobnými programy tedy ihned ví, co může s programem dělat. Protože jsem dosud pracoval především s Freemindem, potěšily mne různé templaty (tedy šablony), které usnadňují nejčastější použití myšlenkových map – od vytváření obchodního plánu přes spisování recenze nebo SWOT analýzu až po řešení problému, případně rozvíjení právě se objevivší myšlenky. K této šabloně vede zkratka rovnou z okna.

Když jsem toto uviděl poprvé, nadšeně jsem vydechl něco jako: „Takovéhle mapy to samo dělá? No teda…“ Nedejte se včak mýlit, podobnou mapu v programu sice vytvoříte, ale nikoliv klasickém mapovacím módu. Jednotlivé spojovací linky byste si museli sami nakreslit.

T-é-m-a-t-a

Ne všechny programy rozlišují mezi „různými“ typy témat. ConceptDraw Office MindMap rozlišuje čtyři základní témata: téma klasické, které se automaticky čarami spojuje s hlavním tématem mapy ve standardizované vzdálenosti, témata plovoucí (floating) a  volná (freehand). První z dvojice se objeví v místě, kde kliknete myší a stojí samostatně, druhé se po kliknutí automaticky propojí s hlavním tématem, ale zachová si svou polohu v místě kliknutí.

Tzv. callout topics (řekněme výkřiky) se zobrazují jako komiksové „bubliny“ směřující k patřičnému tématu. Se všemi samozřejmě můžete zacházet jako s regulérními tématy, můžete je tedy dále rozvíjet jejich vlastními podtématy.

Témata zobrazíte deseti různými způsoby, a to buď jako geometrické tvary, nebo jako popisky linek. Zde jsem objevil další nedostatek – přestože se nabízí osm různých stylů propojovacích čar, ani jeden neumožňuje vytvořit „klasickou“ myšlenkovou mapu s vlnícím se textem. Text bude vždy vodorovný, maximálně k němu povedou různě zakřivené linky.

Za samozřejmost považuji volně upravitelný styl linek, u tvarů potom velikost, barva ohraničení a výplně, které se všech geometrických tvarů nabízí přes 25 různých stylů. K tématům můžete přidat odkazy k souborům či složkám, k jiným tématům nebo k informacím na internetu.

Task = Úkol

V pravém panelu se ukrývá jiné překvapení, které jsem vůbec neočekával. Autoři zcela správně pochopili, že myšlenkovou mapu člověk nemusí použít jen jako nástroj generování nápadů. Čím dál častěji se mapy používají nejen k vytvoření celkového přehledu, ale také jako místo, kde jsou shromážděny všechny základní informace k projektu.

Pro sledování postupu řešení projektu můžete každé téma včetně hlavního změnit na „úkol“, označit je datem startu a termínem splnění, připsat potřebné zdroje a především sledovat postup plnění pomocí snadno upravitelné kruhové výseče.

Úkoly i s jejich daty navíc údajně můžete exportovat do MS Outlooku a vytvořit z nich klasický seznam „Úkoly“. To se mi však s Outlookem 2007 podařilo jen tehdy, když jsem vypnul jakési „filtry“, které program nabízí k vytvoření při exportu.

Zobrazování struktury mapy

Vedle klasického „myšlenkově-mapového“ módu ve stylu „sluníčko“ (podtémata uspořádaná okolo hlavního tématu – názvu mapy) umožňuje program ještě další tři varianty uspořádání – zleva doprava, zprava doleva, odshora dolů a naopak. Tím si program zajišťuje další výhodu – s klasickým „sluníčkovým“ zobrazením totiž bojují analytičtější, matematicky orientované mysli.

Ty asi také nejvíce ocení možnost editovat mapu dvojím způsobem – buď jako mapu, nebo jako klasickou osnovu s odrážkami. Přepnutí se z jednoho módu do druhého je záležitostí zlomku vteřiny, respektive trvá to tak dlouho, jak dlouho vám vezme stisknutí tlačítka F3. (Majitelé větších obrazovek mohou samozřejmě vidět oba editační způsoby zobrazené najednou.)

Ani na brainstorming se nezapomnělo …

Kromě kreslení klasické mapy (tzn. od hlavní myšlenky přidáváním okolních témat) se můžete se rozhodnout pro mód „brainstorming„. Ten v sobě ukrývá další příjemné překvapení – kromě naprosto elementárních kroků pro ovládání můžete svou brainstormingové sezení stopovat pomocí nastavitelného časovače. I když se jedná o maličkost, opět se potvrzuje již dříve tvrzené – autory asi vážně zajímalo, k čemu se mapy v praxi používají.

Po ukončení získaná témata myší přeskládáte do mapy a případně upravíte. (K dispozici máte 14 různých předdefinovaných různobarevných schémat. Zde se jaksi na chvíli vypařil „barevný“ cit autorů programu. Ze schémat považuji za použitelné asi jen dvě nebo tři. Ale na mě nedejte, to za mě mluví jen moje úchylka.)

Další příjemné překvapení způsobil fakt, že se do brainstormingového zobrazení můžete při editaci jakékoliv mapy kdykoli přepnout, aniž by se vám již poskládané trsy kategorií rozsypaly.

A jak by mohlo vypadat použití nejen brainstormingu v praxi?

Nenechavý učitel ve Workaholicovi způsobil, že program vyzkoušel v praxi ihned po instalaci (po cca 15 minutách základního seznámení se s prostředím). S žáky jsme v Základech administrativy připravovali podklady pro vytvoření rozpočtu na „zařízení a šestiměsíční provoz kanceláře“.

1. Brainstorming

Nejprve mi žáci nadiktovali, co všechno by v kanceláři chtěli mít. Editování probíhalo rychle, jednotlivé body se automaticky zobrazovaly v ploše mapy po stisknutí entru. (Jediné zdržení snad způsobovaly opravy překlepů, kdy člověk musel do i zrovna odkliknutého tématu kliknout kurzorem myši.)

2. Zpracování podkladů

Naživo, tedy za promítání z laptopu přes dataprojektor a bez sebemenších problémů, jsem témata poskládal do patřičných kategorií a exportoval mapu do formátu jpg. Kvalitu výsledného obrazu můžete posoudit sami. (Mapa se zobrazuje v základním barevném schématu „default“.)

3. Doplnění chybějících informací

Žákům jsem potom promítl výsledný obrázek a oni ve skupinkách na internetu vyhledávali a propočítávaly ceny. Výsledky jsem potom připsal do výsledné mapy. Zde mě překvapilo, že mapu můžete exportovat do PowerPointu a Wordu, ale nikoliv už do Excelu. To jsem při letmém prohlédnutí funkcí nějak „zazdil“, a přestože by mně to jinak nevadilo, v dané situaci jsem jen suše polkl.

Na závěr si ale dovolím asi nejzajímavější postřeh. Program jsem testoval na dvou výkonově zcela odlišných počítačích (Desktop:  Athlon DualCore 2,3 GHz, 4GB RAM, 512 MB grafická karta, MS Vista Ultimate x64, Laptop: Celeron 1,6 Ghz, 512 RAM se sdíleným 128 MB graf. akcelerátorem, MS Windows XP Home SP3). U obou mě překvapila rychlost ovládání a kvalita zobrazování map. Zatímco na laptopu se mi „seká“ snad i Word, ConceptDraw Office MindMap se „nesekal“ ani během nejnáročnějších procesů, jako je ukládání map do různých formátů při současném spuštění několika map. (Kdo neví, o čem mluvím, nechť si zkusí si na nějakém slabším stroji exportovat mapy třeba i ve FreeMindu. Pochopí.)

Toto stručné shrnutí nemůže zdaleka vyčerpat vše, co program ConceptDraw Office MindMap nabízí. Ne všechny funkce jsem také vyzkoušel (např. spoluvytváření mapy na serveru). Stále otevřenou otázkou třeba zůstává, zda se firma nerozhodne v další verzi (nebo  updatu) zasáhnout více do možnosti spolupracovat na tvorbě map prostřednictvím internetu na jimi provozovaných serverech tak, jak třeba spolupracujete na tvoření dokumentů v prostředí GoogleDocs nebo Microsoft Live Workspace beta. Pokud by se vydali tímto směrem (a vytvořili tak konkurenci například Mindmeistru), aplikace se stane o to zajímavější.

Jak už jsem uvedl výše, necítím se povolaným člověkem, abych mohl třeba hodnotit povahu programu Project, který samozřejmě s MindMapem spolupracuje. To nechám povolanějším. Anebo rovnou každému z vás. Vzhledem k tomu, že před zakoupením softwaru můžete používat plnou verzi po dobu 30 dní v trialu, určitě zjistíte, co všechno jsem nezmínil – anebo zmínit zapomněl. Každopádně jsem přesvědčen, že si ConceptDraw Office MindMap své uživatele najde.

Štítky:

Připoj se ke komunitě Mít vše hotovo!

Stačí nám poslat tvou e-mailovou adresu. Občas ti pošleme tipy pro produktivnější práci, odkazy na zajímavé knihy nebo akce. Psát ti však budeme jen jednou za čas a pouze tehdy, budeme-li mít skutečně co říct.

komentářů 6

Trackback URL | RSS kanál s komentáři

Stránka, který odkazuje na tento příspěvek

  1. Přemýšlet při přípravě prezentace se rozhodně vyplatí | Mít vše hotovo.cz | 27. 12. 2010

Přidej komentář k příspěvku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru